oficiální stránky obce

Očkování králíků proti moru a myxomatóze proběhne ve čtvrtek dne 21.05.2020 v odpoledních hodinách. Žádáme chovatele králíků, aby do úterý dne 19.05.2020 do 14:00 hodin nahlásili na obecní úřad počty králíků k očkování.