oficiální stránky obce

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády o omezení volného pohybu osob, sloužící jako opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 bylo uzavřeno parkoviště u Písečáků.

 Toto opatření má eliminovat hromadné shlukování v turistických lokalitách v našem kraji a ochránit především obyvatele naší obce. Jedná se o preventivní opatření a snahu obce zabránit zavlečení nákazy mezi naše občany.

V podobné situaci, ve které jsme dnes, jsou jen dvě možnosti, nedělat vůbec nic, nebo se snažit doplnit doporučení a žádosti konkrétními opatřeními. 

Ze zkušeností zejména z minulého víkendu vyplývá, že v některých turistických a přírodních lokalitách byly spousty turistů a návštěvníků, kteří nedodržovali nařízení vlády, které zakazuje sdružovat se venku ve více než dvou lidech a stát od sebe blíže než dva metry.

                                                                   Děkujeme všem, kteří přijatá opatření dodržují a chrání tak sebe i ostatní.

Český ráj se uzavírá, více informací na stránkách www.ceskymrajem.cz.