oficiální stránky obce

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 31. března 2020 vyhlásilo I. Výzvu programu „Ošetřovné“ po OSVČ na období od 12. března do 31. března 2020.

Veškeré informace a formuláře k výzvě najdete ZDE.

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59 hodin

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice.

Postup pro podání žádostí:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
  2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
    • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

                                       Ministerstvo průmyslu a obchodu

                                       Na Františku 32

                                      110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“.