oficiální stránky obce

V Příšovicích bude postavena nová čistírna odpadních vod, s výhledovým napojením 1 400 obyvatel, včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice – Baltaxia.

Více informací na webových stránkách: www.svs.cz.