oficiální stránky obce

Dochází ke změně podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky

Osvobození pozemku bude možné uplatnit v rozsahu krajinného prvku, a to skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopu, mokřadu, pokud bude tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků.

Více informací na letáku zde.