oficiální stránky obce
  1. Podniková pivovarská prodejna ve Svijanech přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020 a informuje o akci na 11% svijanský Máz za 9,90 Kč s trváním až do konce roku.
  2. Ordinace doktorky Mattauchové bude mít upravenou pracovní dobu, a to ve dnech 23.12.2019 a 30.12.2019. Otevřeno bude od 7:30 do 10:00 hodin pro nemocné pacienty a od 10:00 do 12:00 hodin pro zvané pacienty.
  3. Upozorňujeme občany, že v pátek dne 27.12.2019 a v pondělí dne 30.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena pouze do 12:00 hodin a v úterý dne 31.12.2019 bude ordinace zcela uzavřena.
  4. Informujeme občany o upravené provozní době obecního úřadu v době vánočních svátků. V pondělí dne 23.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin, V pátek dne 27.12.2019 bude obecní úřad uzavřen a v pondělí dne 30.12.2019 a v úterý dne 31.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin.
  5. TJ Sokol Příšovice nově pořádá pravidelné cvičení pro děti od 4 do 6 let, které povede trenérka atletického klubu Turnov paní Eva Hlavová. Cvičení se bude konat pravidelně každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin ve sportovní hale za místní základní školou. Členský příspěvek za dítě činí 150,– Kč na rok nebo 30,–Kč za jednu lekci. Nové cvičení začíná od pondělí dne 06.01.2020.
  6. Informujeme občany, že na základě skutečných nákladů za rok 2018 za směsný komunální odpad a každoročnímu zvyšování nákladů na likvidaci odpadů dochází ke změně Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2020. Výše poplatku bude činit 600,– Kč na osobu. Obec nově poskytuje 50% úlevu pro osoby starších 75 let věku včetně.
  7. V pondělí dne 30.12.2019 dojde ke svozu pytlů na tříděný odpad a také mimořádně ke svozu papírů, kartonů a to pouze v řádně svázaném stavu. Tímto sběrem pomůžeme místní základní škole a ulevíme v době Vánočních svátků místním popelnicím a kontejnerům.