oficiální stránky obce
  1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90 Kč, která započne ve čtvrtek dne 12.12.2019 a potrvá do neděle dne 18.12.2019.
  2. Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek dne 12.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena od 08:00 – 11:30 hodin.V pátek dne 27.12.2019 a v pondělí dne 30.12.2019 bude ordinace otevřena pouze do 12:00 hodin a v úterý dne 31.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
  3. Informujeme občany o upravené provozní době obecního úřadu v době vánočních svátků. V pondělí dne 23.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin, V pátek dne 27.12.2019 bude obecní úřad uzavřen a v pondělí dne 30.12.2019 a v úterý dne 31.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin.
  4. Místní základní škola zve občany na adventní zpívání žáků, které se koná v místní kapli sv. Václava ve středu dne 18.12.2019 od 16:00 hodin.
  5. Informujeme občany, že na základě skutečných nákladů za rok 2018 za směsný komunální odpad a každoročnímu zvyšování nákladů na likvidaci odpadů dochází ke změně Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2020. Výše poplatku bude činit 600,– Kč na osobu. Obec nově poskytuje 50% úlevu pro osoby starších 75 let věku včetně.
  6. Prosíme občany, aby se snažili třídit odpad do nádob tomu určených.  Žluté velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění plastových obalů od nápojů tzv. PET láhvi a to ve stavu sešlapaném. Modré velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění papíru a kartonů a to v rozloženém stavu. Pro třídění ostatního plastového odpadu slouží žluté pytle, pro tetrapak oranžové pytle,  tyto pytle je možné zdarma vyzvednou na obecním úřadě. Pracovníci obce zajišťují svoz pytlů přímo od Vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí po 8 hodině dopoledne. Budoucí svoz pytlů vychází na pondělí dne 16.11.2019. Prosíme občany aby své pytle připravili k odvozu do 8:00 hodiny ranní.
  7. V pondělí dne 30.12.2019 dojde ke svozu pytlů a mimořádně i papírů, kartonů a to pouze v řádně svázaném stavu. Tímto sběrem pomůžeme místní základní škole a ulevíme v době Vánočních svátků místním popelnicím a kontejnerům.