oficiální stránky obce
  1. Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek dne 12.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena od 08:00 – 11:30 hodin.V pátek dne 27.12.2019 a v pondělí dne 30.12.2019 bude ordinace otevřena pouze do 12:00 hodin a v úterý dne 31.12.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
  2. Informujeme občany o upravené provozní době obecního úřadu v době vánočních svátků. V pondělí dne 23.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin, V pátek dne 27.12.2019 bude obecní úřad uzavřen a v pondělí dne 30.12.2019 a v úterý dne 31.12.2019 bude otevřeno v době 07:00 – 12:00 hodin.
  3. Místní základní škola zve občany na adventní zpívání žáků, které se koná v místní kapli sv. Václava ve středu dne 18.12.2019 od 16:00 hodin.
  4. Nabídka práce. Firma 1. Liberecká bezpečností, s. r. o. nabízí  pracovní příležitost na pozici vrátný/strážný v Turnově. Náplní práce budou obchůzky a kontrola objektu. Firma nabízí stálé zaměstnání na dobu neurčitou s možností i zkráceného pracovního úvazku za 13.000 – 15.000 Kč  + příplatky. Tato nabídka je vhodná především pro osoby zdravotně postižené. Více informací získáte na tel. č.: 770 163 314 nebo na e-mailu kariera@1lb.cz.
  5. Informujeme občany, že na základě skutečných nákladů za rok 2018 za směsný komunální odpad a každoročnímu zvyšování nákladů na likvidaci odpadů dochází ke změně Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2020. Výše poplatku bude činit 600,– Kč na osobu. Obec nově poskytuje 50% úlevu pro osoby starších 75 let věku včetně.
  6. Prosíme občany, aby se snažili třídit odpad do nádob tomu určených.  Žluté velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění plastových obalů od nápojů tzv. PET láhvi a to ve stavu sešlapaném. Modré velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění papíru a kartonů a to v rozloženém stavu. Pro třídění ostatního plastového odpadu slouží žluté pytle, pro tetrapak oranžové pytle,  tyto pytle je možné zdarma vyzvednou na obecním úřadě. Pracovníci obce zajišťují svoz pytlů přímo od Vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí po 8 hodině dopoledne.