oficiální stránky obce
  1. Upozorňujeme občany a zejména majitele garáží,  že v naší obci v posledním týdnu došlo ke dvěma vloupáním do garáží. Policie byla požádána o častější dozor v naší obci. 
  2. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90 Kč, která začíná dnes v pondělí dne 02.12.2019 a potrvá do neděle dne 08.12.2019.
  3. Ve středu dne 04.12.2019 od 17:00 hodin proběhne v místním domě s pečovatelskou službou veřejné zasedání zastupitelstva obce.  Na programu bude: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola o jednání Rady, 4/Zpráva o jednání Rady, 5/ Seznámení s rozpočtovou změnou č. 7 rozpočtu na rok 2019, 6/ Projednání Místního programu obnovy venkova 2020 – 2023, 7/ Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2020, 8/ Návrh rozpočtu na rok 2020, 9/ Projednání  a schválení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 2021 – 2022, 10/ Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene, o prodeji pozemků, 11/ Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru za rok 2019, 12/ Projednání a schválení vydání obecně závazných vyhlášek, 13/ Projednání a schválení zvýšení nájemného v bytech v domě s pečovatelskou službou, 14/ Schválení časového plánu jednání ZO na rok 2020, 15/ Informace starosty, 16/ Diskuse, 17/ Závěr
  4. Sbor dobrovolných hasičů Příšovice nabízí ve čtvrtek po setmění dne 05.12.2019 návštěvu svatých bytostí za symbolický příspěvek 100,– Kč. V případě zájmu kontaktujte prosím paní Pavlínu Dlaskovou Hoření na tel. č.: 603 206 222.
  5. Místní základní škola zve občany na adventní zpívání žáků, které se koná v místní kapli sv. Václava ve středu dne 18.12.2019 od 16:00 hodin.
  6. Prosíme občany, aby pro třídění odpadu využívali možnosti, které obec nabízí. Žluté velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění plastových obalů od nápojů tzv. PET láhve, a to ve stavu sešlapaném. Modré velkoobjemové kontejnery slouží ke třídění papíru a kartonů, a to v rozloženém stavu. Pro třídění ostatního plastového odpadu slouží žluté pytle, pro tetrapaky oranžové pytle. Tyto pytle je možné si zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Pracovníci obce zajišťují svoz přímo od vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí po 8:00 hodině ranní.