oficiální stránky obce
  1. Střední odborné učiliště Hubálov zve na den otevřených dveří, které se koná tuto sobotu dne 19.10.2019 od 09:00 do 13:00 hodin v prostorách školy. Připraveny jsou soutěže pro děti, prohlídka areálu, výstava zemědělské techniky, dílenské dovednosti, setkání bývalých studentů a po celou dobu je občerstvení zajištěno.
  2. Ve dnech 02. – 03.11.2019 se uskuteční v Domě s pečovatelskou službou sběr šatstva a to v čase od 13:00 do 17:00 hodin. Seznam věcí je umístěn na stránkách obce, ale bude přijato veškeré letní i zimní oblečení, lůžkoviny, látky od 1 m2 a víc, domácí potřeby zabalené v krabici (myšleno nádobí, skleničky), péřové přikrývky, polštáře, deky, obuv nepoškozená a v párech, kabelky, batohy, nepoškozené a kompletní hračky i plyšové, knihy a časopisy.
  3. V neděli dne 10.11.2019 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Sběr proběhne na prostranství před sokolovnou v čase 13:30  až 13:45 hodin. Přijímány budou obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, kyseliny, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, zářivky. Naopak nebude přijímaná stavební suť a elektro. Prosíme, aby vše bylo řádně označeno v uzavřených obalech.
  4. Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle uvedeného rozsahu, vyvěšeného na úřední desce obce. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Nebude-li zásah proveden do 15.11.2019 je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.
  5. Informujeme občany, že došlo k nárůstu počtu případů virové žloutenky typu A a to zejména v lokalitě Turnovska. K přenosu nákazy dochází zejména kontaktem špinavých rukou, potravinami či vodou. Prosíme občany o dodržování hygienických zásad osobní hygieny a hygieny potravin.  Více informací naleznete na stránkách obce.
  6. Ve středu dne 16.10.2019 proběhne od 17:00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce a to v Domě s pečovatelskou službou.