oficiální stránky obce
  1. Podniková prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90,– Kč, která platí od pondělí dnes 017.10.2019 a končí ve středu dne 09.10.2019.
  2. Informujeme občany v části obce Na Cecilce, že zítra dne 08.10.2019 je od 07:00 do 19:00 hodin plánované přerušení dodávky elektřiny.
  3. Zahradnictví Diké Příšovice zve v sobotu dne 12.10.2019 na akci ,,Dýňobraní v Českém ráji,,. Akce trvá po celý den od 8:00 do 16:00 hodin. Na akci bude možno dýně sklidit, zakoupit a vydlabat. Doprovodným programem bude výstava nových odrůd jablek, ochutnávka lechovických vín a dýňových produktů. Kdo může, ať si vezme vlastní dlabací nástroje.
  4. Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle uvedeného rozsahu, vyvěšeného na úřední desce obce. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Nebude-li zásah proveden do 15.11.2019 je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.
  5. Informace ze sportu. Oddíl rekreační volejbal příjme do svých řad mladistvé či starší, muže či ženy a to každé úterý od 19:00 do 21:00 hodin v hale za místní základní školou. V případě zájmu kontaktujte Janu Koškovou na tel. čísle 607 219 976.
  6. Místní sbor dobrovolných hasičů Příšovice přijímá mezi sebe nové mladé hasiče. V případě zájmu prosíme kontaktujte Pavlínu Dlaskovou Hoření na telefonním čísle:  603 206 222.
  7. Upozorňujeme občany, že v pátek dne 11.10.2019 bude obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  8. Informujeme občany, že v měsíci listopadu ve dnech 02. – 03.11.2019 od 13:00 do 17:00 hodin bude probíhat  v DPS sběr použitého šatstva.