oficiální stránky obce
  1. Zveme všechny občany ke společné diskuzi občanů s architekty o rozborech území Písečáků v Příšovicích dnes 02.10.2019 od 17:00 hodin ve společenské místnosti DPS Příšovice.
  2. Podniková prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90,– Kč, která běží již od pondělí dne 30.09.2019 a končí tuto neděli dne 06.10.2019.
  3. Informace ze sportu. Oddíl rekreační volejbal příjme do svých řad mladistvé či starší, muže či ženy a to každé úterý od 19:00 do 21:00 hodin v hale za místní základní školou. V případě zájmu kontaktujte Janu Koškovou na tel. čísle 607 219 976.
  4. Místní sbor dobrovolných hasičů Příšovice přijímá mezi sebe nové mladé hasiče. V případě zájmu prosíme kontaktujte Pavlínu Dlaskovou Hoření na telefonním čísle:  603 206 222.
  5. Informujeme občany v části obce Na Cecilce, že v úterý dne 08.10.2019 je od 07:00 do 19:00 hodin plánované přerušení dodávky elektřiny.
  6. Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle uvedeného rozsahu, vyvěšeného na úřední desce obce. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Nebude-li zásah proveden do 15.11.2019 je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.