oficiální stránky obce
  1. Zveme všechny občany ke společné diskuzi občanů s architekty o rozborech území Písečáků v Příšovicích ve středu dne 02.10.2019 od 17:00 hodin ve společenské místnosti DPS Příšovice.
  2. Informujeme občany v části obce Na Cecilce, že v úterý dne 08.10.2019 je od 07:00 do 19:00 hodin plánované přerušení dodávky elektřiny.
  3. Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle uvedeného rozsahu, vyvěšeného na úřední desce obce. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Nebude-li zásah proveden do 15.11.2019 je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.
  4. Informace ze sportu. Oddíl rekreační volejbal příjme do svých řad mladistvé či starší, muže či ženy a to každé úterý od 19:00 do 21:00 hodin v hale za místní základní školou. V případě zájmu kontaktujte Janu Koškovou na tel. čísle 607 219 976.
  5. Místní sbor dobrovolných hasičů Příšovice přijímá mezi sebe nové mladé hasiče. V případě zájmu prosíme kontaktujte Pavlínu Dlaskovou Hoření na telefonním čísle:  603 206 222.