oficiální stránky obce
 1. Mikroregion Jizera pořádá pro seniory členských obcí divadelní představení Divadelního spolku J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou s názvem ,,Noc na Karlštějně“. Divadelní představení se koná v sobotu dne 19.10.2019 od 19:00 hodin v kulturním domě v Pěnčíně. Vstup je zdarma a doprava je zajištěna. Prosíme  zájemce, aby se nahlásili do pátku dne 27.09.2019 na obecním úřadě v Příšovicích.
 2. Firma Kašír, s. r. o. hledá pro svou provozovnu v Turnově (průmyslová zóna Vesecko) obsluhu stacionárního stroje. Jedná se o jednosměnný provoz a nástup je možný ihned. V případě zájmu prosím kontaktujte pana Milana Smrčku na tel. č.:  605 296 947.
 3. Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek dne 26.09.2019 bude obecní úřad uzavřen.
 4. Z důvodu zahájení topné sezóny a naplnění topného systému, prosíme občany, aby si zkontrolovali  a odvzdušnili své radiátory.
 5. Informuje občany, že v sobotu dne 28.09.2019 od 16:00 hodin proběhne v místní kapli svatováclavská mše.
 6. Dáváme občanům na vědomí, že žluté pytle na tříděný odpad jsou na OÚ opět k dispozici. Dále prosíme občany, kteří  ještě neuhradili 2. splátku poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2019, aby tuto částku splatili nejpozději do dne 30.09.2019. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo části těchto poplatků, může obec zvýšit až na trojnásobek jejich výše v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016. Výše poplatku za 2. pololetí za jednu osobu činí 250 Kč.
 7. Upozorňujeme občany v části obce Na Cecilce, že v úterý dne 08.10.2019 je od 07:00 do 19:00 hodin plánované přerušení dodávky elektřiny.
 8. Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle uvedeného rozsahu, vyvěšeného na úřední desce obce. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Nebude-li zásah proveden do 15.11.2019 je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.
 9. Zveme všechny občany ke společné diskuzi občanů s architekty o rozborech území Písečáků v Příšovicích ve středu dne 02.10.2019 od 17:00 hodin ve společenské místnosti DPS Příšovice.
 10. Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 30.09.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
 11. Taneční kurzy pro ženy. Změna v časovém harmonogramu. Cvičení bude probíhat každou středu, a to v časech od 16:00 do 17:00 hodin a od 19:15 do 20:15 hodin v místní sokolovně. Informace v místním letáku tanečních kurzů pro ženy není platná!!! Děkujeme za pochopení. Taneční kurzy pro děti, platí v e středu v čase 14:30 – 15:30 hodin.
 12. Podniková pivovarská prodejna ve Svijanech vyhlašuje akci na 11% Svijanský máz za 11,90 Kč od čtvrtka dne 26.09.2019 do středy dne 02.10.2019.