oficiální stránky obce

Charakteristika pracovní pozice:

Jedná se o vedení obchodní společnosti, která je ve vlastnictví Města Turnova. Předmětem podnikání společnosti je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, pronájem nemovitostí a nebytových prostor. Společnost se zabývá výstavbou, investicemi a správou majetku. V současné době společnost provozuje atletický a fotbalový stadion, plavecký bazén Výšinka, tenisový kurt, hřiště u nádraží, sokolovnu Mašov a sportovně rekreační areál Maškova zahrada, jehož součástí je zimní stadion, venkovní koupaliště, skatepark, hřiště a inline okruh.

Nabízíme:

Zajímavou, kreativní a zodpovědnou práci.

Odpovídající platové ohodnocení, cílové roční odměny.

Služební telefon a služební automobil.

Požadujeme:

Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, případně dlouhodobá zkušenost s obdobným provozem. Výhodou je obecné manažerské vzdělání či vzdělání v oblasti sportovního managementu.

Zkušenost s vedením sportovní organizace či areálu, správy majetku (nemovitostí), pozice v řídící funkci či znalosti v oblasti managementu sportu výhodou.

Komunikativnost, časová flexibilita, schopnost vést obchodní jednání, občanská bezúhonnost.

Znalost práce na PC na uživatelské úrovni.

Řidičské oprávnění skupiny B, skupina C výhodou.

Jazyková vybavenost výhodou.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

Úvodní list s deklarací zájmu o výše uvedenou pozici, datum a vlastnoruční podpis.

Fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně vzdělávacích kursů či studijních cest.

Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Strukturovaný profesní životopis včetně možných referencí od dosavadních zaměstnavatelů.

Koncepci řízení a rozvoje společnosti v maximálním rozsahu dvě stránky ve formátu A4 vypracovanou uchazečem. Koncepce musí obsahovat zejména plán rozvoje a řízení společnosti vč. finančního plánu, strategii správy sportovišť a možnosti dalších zdrojů příjmu (dotace, další aktivity, optimalizace společnosti atd.).

Termín podání přihlášky:

Termín pro podání přihlášky byl stanoven do 30. 9. 2019 do 10:00 hodin.

Přihlášku je možné zasílat nebo doručit POUZE v písemné podobě na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. Místem přijetí je podatelna městského úřadu. Obálka MUSÍ být výrazně označena textem: „NEOTVÍRAT – VŘ na jednatele MST, s. r. o.“

Termín výběrového řízení:

Pondělí 7. 10. 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 215 Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335. Uchazeči budou zváni na konkrétní termín, který bude uveden v pozvánce odeslané e-mailem po uzavření termínu.

Termín nástupu:

Termín nástupu do společnosti k 1. 11. 2019 nebo dle dohody.

Podání doplňujících informací:

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka, tel: 481 366 225, mail: j.svobodova@mu.turnov.cz