oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany o blížícím se ukončení rekonstrukce silnice II. třídy a dále že stavební fiirma STRABAG a.s. bude  pokládat asfaltový povrch v úseku od Cecilky ke křižovatce u pošty. Dle aktuální informace zhotovitele bude pokládka realizována najednou v celé šíři vozovky v termínu od středy dne 21.08.2019 do pátku dne 23.08.2019. V tomto termínu komunikace průjezdná nebude!!! Občané můžou využít objízdnou trasu kolem hřbitova Na Záhumení. Současně bude umožněn průjezd  místní komunikací Na Závodí  trasou kolem Holzknechtů sklopením zábran. Případné dotazy, prosím, směřujte na stavbyvedoucího akce, pana Milana Macha, tel. 734 864 920.
  2. Ordinace MUDr. Trněného bude od pondělí dne 19.08.2019 do pátku dne 30.08.2019 uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
  3. Prosíme občany, aby svůj tříděný odpad řádně sešlapávali, rozkládali a likvidovali do nádob k tomu určených, množí se případy nesprávné likvidace. Pytle pro třídění je možné si vyzvednout na obecním úřadě – žluté pytle na třídění plastů, oranžové na třídění tetrapaků. Prosíme občany, aby pytle připravovali před dům ráno do 08:00 hodin, likvidace  pytlů probíhá každý lichý týden v pondělí dopoledne. 
  4. Prodejna Pekařství Koutných ve Svijanech bude zítra v úterý dne 20.08.2019 otevřena pouze do 10:00 hodin.
  5. Pivovarská prodejna ve Svijanech  informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 8,90 Kč. Akce potrvá do neděle dne 25. 8. 2019.