oficiální stránky obce

Informujeme občany o blížícím se ukončení rekonstrukce silnice II. třídy a dále že stavební fiirma STRABAG a.s. bude pokládat asfaltový povrch v úseku od Cecilky ke křižovatce u pošty. Dle aktuální informace zhotovitele  bude pokládka realizována najednou v celé šíři vozovky v termínu od středy dne 21.08.2019 do pátku dne 23.08.2019. 

V tomto termínu komunikace průjezdná nebude!!! Občané můžou využít objízdnou trasu kolem hřbitova Na Záhumení . Současně bude umožněn průjezd  místní komunikací Na Závodí  trasou kolem Sběrného místa, kde budou sklopeny zábrany.

Případné dotazy, prosím, směřujte na stavbyvedoucího akce, pana Milana Macha, tel. 734 864 920