oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany o blížícím se ukončení rekonstrukce silnice II. třídy v Příšovice. Stavební fiirma STRABAG a.s. informuje občany, že bude  pokládat asfaltový povrch v úseku od požární zbrojnice ke křižovatce u pošty. Pokládka bude probíhat zítra, tj. dne 15.08.2019 a bude probíhat po půlkách – průjezd komunikace bude zajištěn v jednom pruhu. Následně v termínu od úterý dne 20.08.2019 do čtvrtka dne 22.08.2019 bude probíhat pokládka od Cecilky ke křižovatce u pošty. V tomto termínu komunikace průjezdná nebude!!! Případné dotazy, prosím, směřujte na stavbyvedoucího akce, pana Milana Macha, tel. 734 864 920.
  2. Ordinace MUDr. Trněného bude od pondělí dne 19.08.2019 do pátku dne 30.08.2019 uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna, akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
  3. Prosíme občany, aby svůj tříděný odpad řádně sešlapávali, rozkládali a likvidovali do nádob k tomu určených. Množí se případy nesprávné likvidace. Pytle pro třídění je možné si vyzvednout na obecním úřadě – žluté pytle na třídění plastů, oranžové na třídění tetrapaků. Prosíme občany, aby pytle připravovali před dům ráno do 08:00 hodin, likvidace  pytlů probíhá vždy každý lichý týden v pondělí dopoledne.
  4. V sobotu dne 17.08.2019 se koná 9. ročník Svijanského pivobraní. Tato akce začíná ve 14:00 hodin a můžete se těšit mimo jiné i na Honzu Popletu. Vstup činí 50,– Kč.