oficiální stránky obce
  1. Základní škola Příšovice chystá ve čtvrtek dne 20.06.2019 od 16:00 hodin slavnostní rozloučení se žáky 5. třídy. Rozloučení se uskuteční v sokolovně a těšit se můžete na bohatý program včetně občerstvení.
  2. V neděli dne 23.06.2019 se uskuteční v čase 13:30 – 13:45 hodin sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, oleje a tuky, absorpční činidla, znečištěný textilní materiál, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady – hydroxid, nepoužitá léčiva, pesticidy – hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné  domácnosti. Přijímány nebudou: elektro, stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, omítky, lepidla, směsi a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.
  3. V pátek dne 28.06.2019 od 17:00 hodin se uskuteční v místní sokolovně rozloučení se školou. Loučení proběhne formou kouzelnické show s Davidem Kopeckým.
  4. Ve dnech 13. – 14.07.2019 se uskuteční Dny lidové architektury, u nás v obci se tato akce týká Bičíkova statku. Dny jsou jednou z mála akcí, kdy je Bičíkův statek volně přístupný veřejnosti a to od 10:00 do 17:00 hodin.
  5. Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru správy majetku. Nástup do funkce je od 01.01.2020 a to na dobu neurčitou. Nabízí se platová třída 11., roční odměny, 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvky na sociální fondy a pevná pracovní doba. Zájemci mohou podat přihlášky do dne 30.08. 2019 do 12:00 hodin prostřednictvím pošty, datové schránky nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov.
  6. Obec Boseň a Museum Mladoboleslavska zve občany na “Tábor lidu na Mužském”, který se koná dne 13.07.2019 od 14:00 hodin.