oficiální stránky obce

Hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici i ve volební místnosti.

Volební místnost: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích

Kdy: ve dnech     24.05.2019     14:00 – 22:00 hodin

                             25.05.2019     08:00 – 14:00 hodin

Voličům bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáží svoji totožnost a občanství svým dokladem totožnosti.

Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit osobně do volební místnosti, nechť se nahlásí na telefonním čísle 608 418 215. Zástupci volební komise je během voleb navštíví s přenosnou volební schránkou.