oficiální stránky obce

Očkování králíků proti moru a myxomatóze proběhne ve čtvrtek dne 23.05.2019 v odpoledních hodinách. Žádáme chovatele králíků, aby do středy dne 22.05.2019 do 14:00 hodin nahlásili na obecní úřad počty králíků k očkování.