oficiální stránky obce

Výbor SFDI na svém jednání dne 30.04.2019 schválil mimo jiné i příspěvek obci Příšovice na výstavbu cyklostezky podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře ve výši 4.738.681,00 Kč z celkových nákladů na realizaci ve výši 10.690.103,80 Kč. Celkově výbor SFDI schválil příspěvek pro 29 akcí s limitní výši příspěvku 351,2 mil. Kč. Celkově bylo předložena 74 žádostí.