oficiální stránky obce

Výbor SFDI na svém jednání dne 30.04.2019 schválil mimo jiné i příspěvek obci Příšovice na zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany ve výši 785.328,00 Kč z celkových nákladů na realizaci ve výši 1.516.588,90 Kč. Celkově bylo předloženo 281 žádostí, ale stejně jako u příspěvků na cyklostezky nemohly být podpořeny všechny žádosti, které splnily formální náležitosti. Fond podpoří 127 z nich v celkové výši 514 mil. Kč.