oficiální stránky obce

Mateřská škola v Příšovicích vyhlašuje 29. dubna od 14:30 do 16:00 den otevřených dveří.  Kdo máte zájem, přijďte si prohlédnout prostředí, kde si děti hrají, vzdělávají se a odpočívají.

30. dubna od 17:00 hod. pořádá TJ Sokol Příšovice společně s obcí Příšovice na místním trávníkovém hřišti pálení čarodějnic. Na tuto akci bude připravená velká vatra, kde se bude pálit čarodějnice, pro děti jsou připraveny soutěže. Od 18:00 je naplánovaný lampionový průvod s čarodějnicemi a v 19:45 hod. čarodějnický taneček a opékání vuřtů.  Srdečně jste všichni zváni.

Ve čtvrtek 2. května a pátek 3. května 2019 je ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
Sestra Vodrážková bude přítomna a akutní případy ošetří MUDr. Koucký. V současné době není telefonní číslo pevné linky do ordinace v provozu, ale dovolat se je možné na mobilní číslo  730 331 195.

7. května od 13:30 -16:00 se uskuteční v místní mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vyzvednout přímo v mateřské škole a vyplněnou odevzdat v den termínu zápisu. K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti

– které dosáhnou k 31.srpnu 5 let a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání

– děti narozené do 31. srpna 2016

– děti narozené od 1. září 2016- 31. prosince 2016, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy (Příšovice, Svijany)

Děti narozené od 1. září .2016 do 31. prosince 2016, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy 

V části obce Na Závodí se nalezl středně velký pes, rezavo bílé barvy vyšší postavy  bez obojku, žádáme majitele, aby si psa vyzvedl na obecním úřadě.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí provedení informativního rozboru pitné vody za 750 ,- Kč. V případě kompletního rozboru podzemní vody je cena 1250,- Kč včetně DPH. Nejbližší pracoviště zdravotního ústavu se nachází v Liberci, ulice U Sila 1139. Podrobnější informace naleznete přímo zde a nebo na telefonním čísle 482411640