oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že po dobu vyznačení uzavírky dopravními značkami silnice II. třídy odpadá povinnost platit dálniční poplatky v  úseku Březina – Turnov. Pokud by přeci jenom někdo byl zastaven, můžete s pokutou nesouhlasit a nechat přestupek postoupit do správního řízení, kde Turnov tento přestupek vymaže, neboť se jedná o objízdnou trasu.
  2. Prosíme majitelé psů, aby si své čtyřnohé mazlíčky lépe hlídali, neboť se v obci množí nástrahy otráveného psího žrádla v podobě napíchaných párků hřebíky nebo žrádla s petardami.
  3. V úterý dne 09.04.2019 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna a akutní případy ošetří MUDR. Koucký.
  4. Základní škola Příšovice informuje o možném zápisu do první třídy pro rok 2019/2020. Zápis se týká dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí narozených od 01.09.2012 – 31.08.2013. Zápis se uskuteční v budově základní školy dne 11.04.2019 od 14:00 – 17:00 hodin. Povinností je dodat k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  5. Nohejbalový oddíl TJ Sokol Příšovice Vás zve dne 13.04.2019 na první utkání 2. ligy proti nohejbalovému klubu Bajda Kroměříž. Začátek utkání je v 10:00 hodin v místní hale za základní školou. Občerstvení v podobě párků a piva zajištěno.
  6. Mateřská škola v Příšovicích vyhlašuje dne 29.04.2019 od 14:30 do 16:00 hodin Den otevřených dveří.  Je možné prohlédnout si prostředí, kde si děti hrají, vzdělávají se a odpočívají.
  7. Dne 30.04.2019 pořádá TJ Sokol Příšovice společně s Obecním úřadem Příšovice na místním trávníkovém hřišti pálení čarodějnic. Tato akce proběhne od 17:00 hodin. Budou připraveny soutěže pro děti, lampionový průvod s čarodějnicemi, opékání vuřtů. Srdečně jste všichni zváni na tuto událost.
  8. Ve dnech 24. a 25.05.2019 nás čekají volby do Evropského parlamentu. Občané s jiným než českým státním občanstvím a s trvalým nebo přechodným pobytem v obci, kteří mají zájem přijít k volbám do Evropského parlamentu, si musí podat osobně žádost o zapsání do seznamu voličů pro volby do Evorpského parlamentu a to nejpozději do 14.04.2019.