oficiální stránky obce

V úterý dne 19.03.2019 zveřejnil Obecní úřad Příšovice Oznámení o zahájení správního řízení. Je zahájen proces zařazení pozemních komunikací v k.ú. Příšovice do kategorie a třídy místních komunikací. K tomuto řízení jsou důležité následující podklady:

Text Oznámení o zahájení správního řízení – oznámení o zahájení správního řízení.

Pasport místních komunikací je evidence jednotlivých komunikací v obci.