oficiální stránky obce

Rekonstrukce silnice II/610 bude zahájena dne 01.04.2019.

V první stavební sezóně budou plně uzavírány úseky komunikací:

  • odbočka k dálnici u Příšovic směr svijanský most
  • silnice od mostků v Příšovicích (za Cecilkou) na hlavní křižovatku v Přepeřích
  • Nádražní ulice od “Benešů” směr Ohrazenice
  • viadukt pod železnicí (Přepeřská ulice/Nádražní ulice)

Uzavírka bude probíhat do 30.11.2019.

V souvislosti s rekonstrukcí bude zrušena autobusová zastávka Na Hořensku. Autobusové spoje budou zajíždět na zastávku Ke Kovárně, kde se otočí a budou pokračovat objízdnými trasami.

Jako kompenzace má být v Ohrazenicích provizorně umožněno najíždět na průtah směr Turnov. Dále budou pravděpodobně po dobu uzavírky odkloněny na dálnici dálkové autobusy projíždějící přes obce bez náhrady. Změny v jízdních řádech budou zveřejněny. Po dobu vyznačení uzavírky dopravními značkami bude ze zákona vyjmut úsek z povinnosti platit dálniční poplatky. Pravděpodobně půjde o úsek Březina – Turnov. O případných změnách vás budeme včas informovat.

Mapa uzavírky: