oficiální stránky obce
 1. Zítra dne 14.03.2019 bude zahájena firmou Fony, s.r.o. Liberec rekonstrukce vchodových chodníčků k panelovým domům č.p. 201, 202, 203, 204 a 205. Prosíme občany o shovívavost při provádění těchto akcí.
 2. Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatky za odpady (za osobu činí poplatek 500,– Kč za rok), psy a za hrobová místa a to do konce března.
 3. Nakladatelství ALTER, s.r.o. přijme skladníka (květen–říjen) do skladu knih na Všeni u Turnova. Firma nabízí pouze ranní směnu, žádné víkendy a v případě zájmu i zkrácený úvazek.  Bližší informace: kariera@alter.cz nebo tel. 272 760 329.
 4. Rekonstrukce silnice II/610 bude zahájena dne 01.04.2019 a uzavírka bude probíhat do 30.11.2019. V první stavební sezóně budou plně uzavírány úseky komunikací:
  • odbočka k dálnici u Příšovic směr svijanský most
  • silnice od mostků v Příšovicích (za Cecilkou) na hlavní křižovatku v Přepeřích
  • Nádražní ulice od “Benešů” směr Ohrazenice
  • viadukt pod železnicí (Přepeřská ulice/Nádražní ulice)

  V souvislosti s rekonstrukcí bude zrušena autobusová zastávka Na Hořensku. Autobusové spoje budou zajíždět na zastávku Ke Kovárně, kde se otočí a budou pokračovat objízdnými trasami. Po dobu vyznačení uzavírky dopravními značkami odpadne povinnost platit dálniční poplatky. Pravděpodobně půjde o úsek Březina – Turnov. O případných změnách vás budeme včas informovat.

 5. V sobotu dne 16.03.2019 bude možné odevzdat starý elektroodpad. Sběr proběhne v prostranství dvora u pošty od 09:00 do 11:00 hodin. V případě dotazů kontaktujte paní Dlaskovou na tel. 603 206 222.
 6. Upozorňujeme občany, že den otevřených dveří v ZŠ Příšovice proběhne, až další týden ve středu dne 20.03.2019. Bude možnost nejen prohlédnout si prostory školy, ale i zhlédnout výuku ve vybrané třídě.
 7. V neděli  dne 24.03.2019 zve obecní úřad Příšovice na tradiční IX. nedělní čajové dýchánky konané v domově s pečovatelskou službou od 15:00 hodin. K tanci a poslechu hraje pan Holman. V ceně vstupného 50,- Kč je káva, čaj a zákusek.
 8. V sobotu dne 30.03.2019 od 20:00 hodin pořádá SDH Příšovice Oldies party v místní sokolovně. Vstupné 90,– Kč.