oficiální stránky obce
 1. V naší obci došlo ke kácení dřevin, a proto obec nabízí místním občanům za výhodnějších podmínek odkup palivové dřeva (zejména vrba a olše). Kdo by měl z občanů zájem, nechť  písemně požádá přímo na obecním úřadě.
 2. Ztráty a nálezy. Dnes se nalezl malý svazek třech klíčů. Svazek byl nalezen ,,Na Hořensku”. Prosíme majitele, aby si je vyzvedl na obecním úřadě.
 3. V sobotu dne 02.03.2019 proběhne od 09:00 tradiční turnaj v Mariáši a to v místní Sokolovně.
 4. Ve středu dne 06.03.2019 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva obce od 17:00 hodin v domě s pečovatelskou službou. Program: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady obce, 5/ Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1/2019 rozpočtu na rok 2019, 6/ Schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce pro volební období 2019 – 2022, 7/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – „Přeložka NTL plynovodů Příšovice, číslo stavby 8800070225“, 8/ Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 416/4 v k.ú. Příšovice, 9/ Projednání a schválení zvýšení nájemného v obecních bytech, 10/ Stanovení odměny pro oddávající – náprava za UZ č. 45/2018, 11/ Projednání Výroční zprávy za rok 2018, 12/ Informace starosty, 13/ Diskuse, 14/ Závěr.
 5. V sobotu dne 09.03.2019 se uskuteční od 20:00 hodin  v místní sokolovně  vyhlášené Šibřinky za doprovodu kapely Adaptace. Vstupné je 100,- Kč, pro masky je výše vstupného 70,- Kč. Občerstvení zajištěno.
 6. V neděli dne 10.03.2019 se mohou děti a rodiče těšit na dětský karneval, který bude opět v místní sokolovně  a to od 14:00 hodin Každé dítě obdrží pití a zákusek zdarma.
 7. Ve středu dne 13.03.2019 zve místní základní škola na den otevřených dveří. Bude možnost nejen prohlédnout si prostory školy, ale i zhlédnout výuku ve vybrané třídě.
 8. V sobotu dne 16.03.2019 bude možné odevzdat starý elektroodpad. Sběr proběhne v prostranství dvora u pošty od 09:00 do 11:00 hodin. V případě dotazů kontaktujte paní Dlaskovou na tel. 603 206 222.
 9. V neděli  dne 24.03.2019 zve obecní úřad Příšovice na tradiční IX. nedělní čajové dýchánky konané v domově s pečovatelskou službou od 15:00 hodin. K tanci a poslechu hraje pan Holman. V ceně vstupného 50,- Kč je káva, čaj a zákusek.
 10. Ordinace MUDr. Trněného bude od středy dne 06.03.2019 do pátku dne 08.03.2019 uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomná. Případné akutní případy ošetří MUDr. Koucký. Ve čtvrtek dne 14.03.2019 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena pouze od 08:00 do 11:00 hodin.
 11. Liberecký kraj zve občany na seminář: Zateplování budov – dotační příležitosti v oblasti energetických úspor. Seminář se koná dne 08.04.2019 od 10:00 do 13:00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje ve 3. patře (multimediálním sálu). Vstup a občerstvení je zdarma.  Přihlašovat se můžete na tel. č.:485 226 416.