oficiální stránky obce
  1. V naší obci došlo ke kácení dřevin, a proto obec nabízí místním občanům za výhodnějších podmínek odkup palivové dřeva (zejména vrba, olše). Kdo by měl z občanů zájem, nechť  písemně požádá přímo na obecním úřadě.
  2. V sobotu dne 02.03.2019 proběhne od 09:00 tradiční turnaj v Mariáši a to v místní Sokolovně.
  3. Ve středu dne 06.03.2019 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva obce od 17:00 hodin v domě s pečovatelskou službou.
  4. V sobotu dne 09.03.2019 se uskuteční od 20:00 hodin  v místní sokolovně  vyhlášené Šibřinky za doprovodu kapely Adaptace. Vstupné je 100,- Kč, pro masky je výše vstupného 70,- Kč. Občerstvení zajištěno.
  5. V neděli dne 10.03.2019 se mohou děti a rodiče těšit na dětský karneval, který bude opět v místní sokolovně  a to od 14:00 hodin Každé dítě obdrží pití a zákusek zdarma.
  6. Ve středu dne 13.03.2019 zve místní základní škola na den otevřených dveří. Bude možnost nejen prohlédnout si prostory školy, ale i zhlédnout výuku ve vybrané třídě.
  7. V neděli  dne 24.03.2019 zve obecní úřad Příšovice na tradiční IX. nedělní čajové dýchánky konané v domově s pečovatelskou službou od 15:00 hodin. K tanci a poslechu hraje pan Holman. V ceně vstupného 50,- Kč je káva, čaj a zákusek.
  8. Liberecký kraj zve občany na seminář: Zateplování budov – dotační příležitosti v oblasti energetických úspor. Seminář se koná dne 08.04.2019 od 10:00 do 13:00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje ve 3. patře (multimediálním sálu). Vstup a občerstvení je zdarma.  Přihlašovat se můžete na tel. č.:485 226 416.