oficiální stránky obce
  • TJ Sokol Příšovice zve všechny zájemce o stolní tenis každé úterý od 17:00 hodin do místní sokolovny. Vítaní jsou všichni bez ohledu na věk.
  • Pivovarská prodejna informuje o akci na 11 Svijanský máz za cenu 9.90Kč a to do 28. Listopadu
  • Setkání a rozsvícení vánočního stromečku proběhne dne 30.11.2018  u Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Slavnostní den zahájí starosta obce v 17:00 hodin. Těšit se můžete na vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, proběhne zapálení svící na adventním věnci a chybět nebude ani slavnostní ohňostroj. Připraven bude prodej dárečků a výrobků místních dětí a obyvatel Příšovic, prodej medoviny a vánočního cukroví. Návštěvou nás poctí i mikuláš s andělem. Pokud by někdo z občanů měl zájem podělit se a nabídnout své výrobky, hlaste se prosím na OÚ. Občerstvení zajištěno v podobě klobás, langošů, piva, svařeného vína a čaje.
  • Informujeme  občany, že zasedání zastupitelstva proběhne 12. Prosince 2018 od 17:00 v domově s pečovatelskou službou.
  • Na jaře příštího roku na základě podepsané smlouvy s Libereckým krajem bude zahájena rekonstrukce silnice II/610 od Turnova až na hranici Libereckého kraje. Dotčené obce jsou Ohrazenice, Přepeře, Příšovice, Svijany. Bližší podrobnosti naleznete na stránkách obce.