oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že v neděli dne 11.11.2018 proběhne v naší obci ambulantní  sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede na prostranství před sokolovnu Příšovice ve 13:30 hodin a odjede ve 13:45 hodin. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, včetně olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva, pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky. POZOR – VŠE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENO V UZAVŘENÝCH OBALECH A OBJEMU A MNOŽSTVÍ ODPOVÍDAJÍCÍ PROVOZU BĚŽNÉ DOMÁCNOSTI. Nebude přijímáno následující – ELEKTRO, STAVEBNÍ ODPAD VČETNĚ ETERNITU, AZBESTU, OMÍTEK, LEPIDEL, SMĚSÍ A PODOBNĚ A NEBEZPEČNÉ ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
  2. Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek dne 08.11. 2018 a v pátek dne 09.11.2018 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena.  Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
  3. Informace pro všechny, kteří v pátek dne 09.11.2018 jedou na zájezd pořádaný obcí do Mladé Boleslavi do divadla, že odjezd autobusu je v 17:30 hodin ze zastávek Na Kovárně, u obecního úřadu, Na Hořensku a na sídlišti.
  4. Pivovarská prodejna ve Svijanech oznamuje, že od čtvrtka dne 08.11.2018 do středy dne 28.11.2018 má akci na lahvové pivo Svijanský máz 11% za cenu 9,90 Kč.