oficiální stránky obce
  1. Dne 24.08.2018 oznámil hejtman Libereckého kraje zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a to od 14:00 hodin dne 24.08.2018. Oznámení platí pro území celého Libereckého kraje (tj. okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily).
  2. Výbor ČZS Příšovice pořádá zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích. Zájezd se koná v sobotu dne 22.09.2018. Odjezd v 07:00 hodin od zdravotního střediska. Cena je pro člena ČZS + 1 rodinného příslušníka 100 Kč/osoba, ostatní účastníci 200 Kč/osoba. Přihlásit se můžete u paní Stejskalové v cukrárně v Příšovicích. Po návratu zájezdu je objednáno posezení v restauraci Jilm. Srdečně zve výbor zahrádkářů.
  3. Informujeme občany, že v oblasti Turnovska a Semilska dojde od 02.09.2018 na vybraných autobusových linkách ke změnám jízdních řádů. Další informace jsou uvedeny na úřední desce obce nebo na stránkách obce Příšovice. Kompletní informace pro celý Liberecký kraj jsou k dispozici na webu www.iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny.
  4. Starosta obce Příšovice svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, které se bude konat ve středu dne 05.09.2018 od 17:00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Program: 1/ Zahájení; 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu; 3/ Kontrola plnění usnesení; 4/ Zpráva o jednání Rady obce Příšovice; 5/ Projednání a schválení ;rozpočtové změny č. 3 rozpočtu obce na rok 2018; 6/ Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro Mikroregion Jizera na projekt “Zvyšování kvality života v MR Jizera”, který je částečně financován Libereckým krajem – Program obnovy venkova; 7/ Projednání žádosti o prodej části pozemku p. č. 263/1 k. ú. Příšovice; 8/ Projednání a schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu “Výstavba kanalizační přípojky st. 470, k. ú. Příšovice”; 9/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4008469/SOBS 003 stavby: LB, Příšovice, p. č. 110/128 – svod, KNN, SS; 10/ Stanovení odměny pro oddávající; 11/ Informace starosty; 12/ Diskuse; 13/ Závěr. Program může být doplněn případně rozšířen. Sledujte proto hlášení místního rozhlasu a úřední desku. Předem děkujeme za Vaši účast.
  5. Upozorňujeme občany, že v pátek dne 14.09.2018 bude obecní úřad Příšovice po celý den uzavřen.
  6. Zveme Vás na besedu s předním botanikem RNDr. Václavem Větvičkou, která se koná v úterý dne 18.09.2018 v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích. Začátek je v 17:00 hodin. Budete mít možnost zakoupit Knihy pana Větvičky  – Stromy a keře, mé životní lásky.