oficiální stránky obce
  1. Spolek za Lepší Příšovice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Příšovice pořádají 4. ročník pochodu dětí kolem Písečáku za doprovodu rodičů. Start je v neděli dne 26.08.2018 ve 13:00 hodin před Domem s pečovatelskou službou v Příšovicích. Cíl je na fotbalovém hřišti, kde po příchodu bude vyhodnocení a pokračování zábavného odpoledne. Každé dítě bude oceněno. Nebude chybět ani akce  na závěr – bohatá pěna. Občerstvení je zajištěno a všichni jste srdečně zváni.
  2. Prosíme občany, kteří obdrželi do schránek podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitostí, aby je co nejdříve doručili na obecní úřad Příšovice.
  3. Dne 20.08.2018 ve 14:00 hodin oznámil hejtman Libereckého kraje zvýšené nebezpečí vzniku požáru pro území okresů Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou. Zvýšené nebezpečí a zákaz zůstává v platnosti i pro okres Česká Lípa.  V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zakázáno rozdělávat ohne a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě, pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích, provozovat jízdy parních lokomotiv, provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně).
  4. Výbor ČZS Příšovice pořádá zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích. Zájezd se koná v sobotu dne 22.09.2018. Odjezd v 07:00 hodin od zdravotního střediska. Cena je pro člena ČZS + 1 rodinného příslušníka 100 Kč/osoba, ostatní účastníci 200 Kč/osoba. Přihlásit se můžete u paní Stejskalové v cukrárně v Příšovicích. Po návratu zájezdu je objednáno posezení v restauraci Jilm. Srdečně zve výbor zahrádkářů.
  5. ZD Březina nad Jizerou pořádá v pondělí dne 27.08.2018 mezi 12:00 – 16:00 hodinou na halách v Březině prodej živých bojlerů. Cena 30,– Kč/kg.