oficiální stránky obce

Dne 06.08.2018 ve 12:00 hodin ohlásil hejtman Libereckého kraje zvýšené nebezpečí vzniku požáru a zákaz rozdělávání otevřeného ohně v okresu Liberec. Zvýšené nebezpečí a zákaz zůstává v platnosti i pro okres Česká Lípa.