oficiální stránky obce
  1. Starosta obce Příšovice svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, které se bude konat ve dnes 06.06.2018 od 17:00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Program: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady obce, 5/ Projednání a schválení rozpočtové změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2018, 6/ Schválení účetní závěrky obce za rok 2017, závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, 7/ Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2018 – 2022, 8/ Nabídka České pošty na změnu způsobu obsluhy, 9/ Návrh na zrušení matričního úřadu, 10/ Neskladebnost územně správního členění správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov, 11/ Projednání prodeje části příp. celého pozemku p.č. 785/4  v k.ú. Příšovice, 12/ Projednání nabídky na koupi podílu ve výši 1/50 pozemku p.č. 406/47  a 407/28, oba v k.ú. Příšovice, 13/ Kupní smlouva na prodej stavby Příšovice, Za školou – vodovod a kanalizace – rozšíření, 14/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene  – služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační a vodovodní přípojky pro RD č.p. 167, 15/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační přípojky pro RD č.p. 26, 16/ Projednání a schválení smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. sml. 4000215962 s GasNet s. r. o. IČ 272 95 567, 17/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV – 12 – 4016240 LB, Příšovice č.p. 277, ZLS s.r.o. – kNN, 18/ Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 a závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 DSO Mikroregion Jizera, 19/ Delegování zástupce obce na valnou hromadu AgroRubín, 20/ Informace starosty, 21/ Diskuse, 22/ Závěr.
  2. Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek dne 07.06.2018 bude obecní úřad v Příšovicích otevřen pouze do 11:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
  3. Prodejna COOP Pěnčín hledá prodavačku na hlavní pracovní poměr. Bližší informace získáte na telefonním čísle  608 107 742.
  4. Svijanská prodejna Vám oznamuje, že od čtvrtka dne 07.06.2018 do středy dne 20.06.2018 má lahvové pivo Svijanský máz 11 za cenu 9,90 Kč.
  5. V sobotu dne 09.06.2018 Vás zve SDH Příšovice na hasičskou soutěž  – PODKOZÁKOVSKÁ LIGA.  Uskuteční se na trávníkovém hřišti v Příšovicích. Začátek je ve 14:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.
  6. TJ Sokol Příšovice Vás zve v sobotu dne 09.06.2018 na antukové hřiště u sokolovny, kde bude sehrán nohejbalový zápas TJ Sokol Příšovice a TJ Spartak Čelákovice B. Začátek zápasu je v 10:00 hodin. Přijďte fandit našim hráčům.
  7. Oznamujeme Vám, že probíhá realizace zámkového chodníku ke hřbitovu. Zhotovitelem je firma STREET, s.r.o., která předpokládá dokončení prací na začátku příštího týdne. Omlouváme se za případné komplikace při návštěvě hřbitova.
  8. S předstihem Vám oznamujeme, že v neděli dne 24.06.2018 proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede ve 13:30 hodin na prostranství před sokolovnu. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, včetně olejových filtrů; oleje a tuky; absorpční činidla /znečištěný textilní materiál/; barvy, lepidla a pryskyřice; rozpouštědla; kyseliny; zásady /hydroxid/; nepoužitá léčiva; pesticidy /hnojiva/; akumulátory, baterie, články a zářivky. POZOR – vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. NEBUDE  přijímáno  následující  – ELEKTRO – lednice, mrazící boxy,  televize, mikrovlnné trouby , počítače, tiskárny apod. STAVEBNÍ ODPAD – včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek,lepidel, směsí apod. a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. Odpady musí být předány osobně občany. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.