oficiální stránky obce

1/ Pozvánka na veřejné zasedání  6. června 2018

P r o g r a m  :

 • Zahájení
 • Schválení programu a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Zpráva o jednání Rady
 • Projednání a schválení rozpočtové změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2018
 • Schválení účetní závěrky obce za rok 2017, závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
 • Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2018 – 2022
 • Nabídka České pošty na změnu způsobu obsluhy
 • Návrh na zrušení matričního úřadu
 • Neskladebnost územně správního členění správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov
 • Projednání prodeje části příp. celého pozemku p.č. 785/4 v k.ú. Příšovice
 • Projednání nabídky na koupi podílu ve výši 1/50 pozemků p.č. 406/47 a 407/28, oba v k.ú. Příšovice
 • Kupní smlouva na prodej stavby Příšovice, Za školou – vodovod a kanalizace – rozšíření
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační a vodovodní přípojky pro RD čp. 167
 • Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační přípojky pro RD čp. 26
 • Projednání a schválení smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č.sml. 4000215962 s GasNet s.r.o., IČ 272 95 567
 • Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4016240 LB, Příšovice, čp. 277, ZLS s.r.o. – kNN
 • Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 a závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 DSO Mikroregion Jizera
 • Delegování zástupce obce na valnou hromadu AgroRubín
 • Informace starosty
 • Diskuse
 • Závěr

2/ Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 7. 6. 2018 bude obecní úřad v Příšovicích otevřen pouze do 11,00 hodin. Děkujeme za pochopení.

3/  Prodejna COOP Pěnčín hledá prodavačku na hlavní pracovní poměr. Bližší informace získáte na telefonním čísle  608 107 742.

4/ Včera večer  byl u sjezdu z dálnice na Příšovice odchycen holandský ovčácký pes, stáří cca  1 ½ roku, žíhaný. Na krku má stahovací obojek značky TRIXIE.  Je umístěn v kotci na obecním úřadě v Příšovicích. Bližší informace na tel. č. 485 177 025.

5/ V sobotu 9. června 2018 Vás zve SDH Příšovice na hasičskou soutěž  – PODKOZÁKOVSKÁ LIGA.  Uskuteční se na trávníkovém  hřišti a začátek je v 14,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.  Bohaté občerstvení je zajištěno.

6/ TJ Sokol Příšovice Vás zve také v sobotu 9.6.2018 na antukové hřiště u sokolovny, kde bude sehrán nohejbalový zápas TJ Sokol Příšovice a TJ Spartak Čelákovice B. Začátek zápasu je v 10,00 hodin. Přijďte fandit našim hráčům.

7/ Oznamujeme Vám, že  probíhá  realizace zámkového chodníku ke hřbitovu. Zhotovil firma STREE předpokládá dokončení prací v průběhu tohoto týdne.  Omlouváme se za případné komplikace při návštěvě hřbitova.

8/  S předstihem Vám oznamujeme, že v neděli dne 24. června 2018 proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede v 13,30 hodin na prostranství před sokolovnu.

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, včetně olejových filtůrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla /znečištěný textilní materiál/
 • Barviva, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady /hydroxid/
 • Nepoužitá léčiva
 • Pesticidy /hnojiva/
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky.

Pozor – vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující – Elektro – lednice, mrazicí boxy, televize, mikrovlnné trouby, počítače, tiskárny apod. Stavební odpad – včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Odpady musí být předány osobně občany. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.