oficiální stránky obce
  1. TJ Sokol Příšovice Vás zve tuto sobotu  dne 26.05.2018 na nohejbalový zápas  2.LIGA B MUŽI. Zápas proběhne na antukovém hřišti u sokolovny. Začátek je v 10:00 hodin. TJ Sokol Příšovice se utká s TJ Pankrác. Přijďte podpořit naše hráče.
  2. TJ Sokol Příšovice zve všechny děti  a rodiče na sportovní dětský den, který se uskuteční v sobotu dne 02.06.2018. Sejdeme se na trávníkovém hřišti v Příšovicích ve 13:00 hodin. Čeká Vás odpoledne plné her a soutěží. Občerstvení je zajištěno.
  3. Další zpráva je pro majitele psů. Dostali jsme varování od občanů, že v katastrálním území obce Příšovice byly nalezeny návnady pro psy plné hřebíků. Hlídejte si proto své čtyřnohé mazlíčky při procházkách v okolí obce.
  4. Upozornění pro chovatele králíků. Očkování králíků proti moru a myxomatóze se uskuteční v úterý dne 29. 05.2018 v odpoledních hodinách. Počet králíků k očkování nahlaste na OÚ do pondělí  dne 28.05.2018 do 15:00 hodin. Děkujeme za spolupráci.
  5. Ovocnářská firma z Turnova přijede dnes od 16:30 do 17:00 hodin před Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích a bude zde prodávat jablka, hrušky, ovocné mošty a brambory.
  6. S předstihem Vám oznamujeme, že v neděli dne 24.06.2018 proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede ve 13:30 hodin na prostranství před sokolovnu. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, včetně olejových filtrů; oleje a tuky; absorpční činidla /znečištěný textilní materiál/; barvy, lepidla a pryskyřice; rozpouštědla; kyseliny; zásady /hydroxid/; nepoužitá léčiva; pesticidy /hnojiva/; akumulátory, baterie, články a zářivky. POZOR – vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. NEBUDE  přijímáno  následující  – ELEKTRO – lednice, mrazící boxy,  televize, mikrovlnné trouby , počítače, tiskárny apod. STAVEBNÍ ODPAD – včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek,lepidel, směsí apod. a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. Odpady musí být předány osobně občany. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.
  7. Upozorňujeme občany, že podomní prodej je v naší obci zakázán.  V případě návštěvy a kontaktování Vás cizí osobou na Vašem pozemku, volejte Policii ČR.