oficiální stránky obce

Očkování králíků proti moru a myxomatóze se uskuteční v úterý dne 29.05.2018 v odpoledních hodinách.

Počet králíků k očkování nahlaste na obecní úřad do pondělí dne 28.05,2018 do 15:00 hodin.