oficiální stránky obce
 1. Obec Příšovice pro Vás připravila zájezd do divadla  Na Fidlovačce  na hru EVA TROPÍ HLOUPOSTI.  Zájezd se uskuteční v pátek dne 27.04.2018. Cena vstupenky je 265,- Kč. Odjezd bude v 16:30 hodin ze zastávek na Hořensku, na Kovárně, u obecního úřadu a ze sídliště. Lístky k dispozici na obecním úřadě Příšovice. Autobus zastaví před divadlem, kde zase po představení nastoupíme.
 2. TJ Sokol Příšovice Vás zve v sobotu dne 28.04.2018 do haly ZŠ v  10:00 hodin na nohejbalový zápas s R.U.M. NK Holubice. V případě pěkného počasí bude už zápas na antuce u sokolovny. Přijďte podpořit hráče Příšovic. Bližší informace a záznamy z utkání získáte na www.facebook.com.
 3. TJ Sokol Příšovice zve všechny děti a rodiče na čarodějnický večer při čarodějnické vatře. Sejdeme se v pondělí dne 30.04.2018 v 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Každá maska čarodějnice dostane vuřta na opékání zdarma. Lampionový průvod začne v 17:45 hodin.  Těšíme se na Vás.
 4. České energetické závody – Distribuce  a.s. nahlásili přerušení dodávky elektřiny dne 30.04.2018 a to od 07:00 do 16:00 hodin. Dodatečně jsme zjistili,  že přerušení dodávky se týká pouze firmy FKM Příšovice.  Občanů Příšovic se tedy přerušení netýká. Omlouváme se za způsobený zmatek z naší strany.
 5. Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou prodává v pondělí dne 07.05.2018 živé brojlery. Prodej se uskuteční v době od 12:00 do 16:00 hodin. Cena 30,- Kč / kg. Bližší informace získáte na mobilu 605 295 740.
 6. MŠ Příšovice –příspěvková organizace zve děti s rodiči k zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Příšovice pro školní rok 2018 – 2019. Termín zápisu je čtvrtek dne 03.05.2018 od 13:30 do 16:00 hodin v mateřské škole v Příšovicích, Příšovice č.p. 162. K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti podle těchto kritérií.
  • Děti, které dosáhnou k 31.08.2018 5-ti let a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání
  • Děti narozené do 31.08.2015 /dle data narození od věkově starších/
  • Děti narozené od 01.09.2015 /emočně zralé/, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy /obce Příšovice a Svijany/
  • Děti narozené od 01.09.2015 /emočně zralé/, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy /obce Příšovice a Svijany/.