oficiální stránky obce
 1. Prodejna COOP v Příšovicích oznamuje, že až do odvolání bude prodejna v neděli uzavřena.  
 2. Upozorňujeme občany, že ve dnech 18.04. – 20.04.2018 dojde k opravě místní komunikace p.p.č. 406/20 v k.ú. Příšovice, jedná se o ulici ke Kolingerům. Je nutné, aby po celou dobu rekonstrukce neparkovala v ulici žádná vozidla, jinak hrozí jejich poškození. Dne 20.04.2018 bude komunikace zcela uzavřena od 07:00 do 20:00 hodin. Děkujeme Vám za spolupráci, shovívavost a trpělivost.
 3. Prodejna COOP Příšovice hledá prodavačky na hlavní pracovní poměr nebo brigádně. Zájemci můžete volat paní Kofroňové na mobil 608 107 742.
 4. Obecní úřad Sychrov hledá účetní. Bližší informace podá starostka Jarmila Kvapilová na telefonu  485 146 081 nebo na mobilu 724 178 343.
 5. Zpráva ze zdravotního střediska. Od středy dne 18.04.2018 do pátku dne 20.04.2018 je ordinace doktora Trněného uzavřena. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. Sestra Vodrážková bude přítomna.
 6. Zprávy ze základní školy v Příšovicích. Pedagogové ZŠ Příšovice zvou všechny rodiče, návštěvníky  a zájemce o vzdělávání svých děti v naší škole na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,  který je ve čtvrtek dne 12.04.2018. Můžete si prohlédnout prostory školy, ale i zhlédnout výuku ve vybrané třídě. Možnost účastnit  se výuky je v časech 8:00, 9:00, 10:10 a 10:55 hodin.
 7. A dále Vás  ZŠ Příšovice zve  k zápisu dětí  k povinné školní docházce do 1.ročníku ve školním roce 2018/2019. Zápis se uskuteční ve čtvrtek dne 19.04.2018 od 14:00 do 17:00 hodin. Naše škola nabízí výuku žáků v jednotlivých ročnících, možnost přijetí žáků do ŠD a Klubíku, výběr z mnoha zájmových kroužků, rodinné prostředí naší školy, sportovní zázemí v prostoru školy a moderní a zábavnou výuku.
 8. Obec Příšovice pro Vás v rámci oslav 700. výročí založení obce Příšovice připravila na sobotu dne 21.04.2018 v místní kapli svatého Václav koncert vážné hudby. V první části zazní slavné árie od A. Dvořáka, Verdiho a Pucciniho a v druhé části operety F. Lehára a Kalmána. Začátek je v 17:00 hodin, vstupné je dobrovolné.
 9. Dále Obec Příšovice organizuje zájezd do divadla  Na Fidlovačce  na hru EVA TROPÍ HLOUPOSTI.  Zájezd se uskuteční v pátek dne 27.04.2018. Cena vstupenky je 265,- Kč. Odjezd bude v 16:30 hodin ze zastávek na Hořensku, na Kovárně, u obecního úřadu a ze sídliště. Lístky k dispozici na obecním úřadě Příšovice. Autobus zastaví před divadlem, kde zase po představení nastoupíme.
 10. TJ Sokol Příšovice Vás zve v sobotu dne 28.04.2018 do haly ZŠ v  10:00 hodin na nohejbalový zápas s R.U.M. NK Holubice. V případě pěkného počasí bude už zápas na antuce u sokolovny. Přijďte podpořit hráče Příšovic.
 11. TJ Sokol Příšovice zve všechny děti a rodiče na čarodějnický večer při čarodějnické vatře. Sejdeme se v pondělí dne 30.04.2018 v 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Každá maska čarodějnice dostane vuřta na opékání zdarma. Lampionový průvod začne v 17:45 hodin.  Těšíme se na Vás.
 12. MŠ Příšovice –příspěvková organizace zve děti s rodiči k zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Příšovice pro školní rok 2018 – 2019. Termín zápisu je čtvrtek dne 03.05.2018 od 13:30 do 16:00 hodin v mateřské škole v Příšovicích, Příšovice č.p. 162. K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti podle těchto kritérií.
  • Děti, které dosáhnou k 31.08.2018 5-ti let a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání
  • Děti narozené do 31.08.2015 /dle data narození od věkově starších/
  • Děti narozené od 01.09.2015 /emočně zralé/, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy /obce Příšovice a Svijany/
  • Děti narozené od 01.09.2015 /emočně zralé/, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy /obce Příšovice a Svijany/.