oficiální stránky obce

Po předchozích náročných přípravách (žádost o dotaci, získání stavebního povolení, vysoutěžení zhotovitele, …) byl tento týden zahájen projekt Revitalizace Příšovky II. etapa. V rámci této akce bude provedeno vyčištění a zpevnění koryta toku, zrekonstruovány propustky a prameniště, vytvořen povodňový park s prvky protipovodňové ochrany obce. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma Eurovia CZ a.s. s nabídkovou cenou 28,1 mil. Kč. Obec na tuto akci získala dotaci z Operačního programu z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 85%. Podíl obce na akci bude cca 4,22 mil. Kč. Termín dokončení akce dle smlouvy je počátkem roku 2019 s tím, že zhotovitel se bude snažit akci dokončit ještě letos.

                                                                  Předem děkujeme občanům za pochopení a trpělivost. Omlouváme se za případná omezení v průběhu provádění stavby.

Přílohy:

Billboard

Koordinační situace