oficiální stránky obce
  1. Kalendář na rok 2018 k 700. výročí obce Příšovice s obrázky naší obce, který jste mohli vidět v DPS při volbě  prezidenta  republiky  nebo na stránkách obce www.prisovice.cz je již  možno zakoupit na obecním úřadě za cenu 100,- Kč za kus. 
  2. Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 26.02.2018 bude po celý den uzavřena matrika obecního úřadu v Příšovicích. Také upozorňujeme občany, že od pondělí dne 26.02.2018 do pátku dne 02.03.2018 bude uzavřen stavební úřad Příšovice. Děkujeme za pochopení.
  3. Výbor ČZS Příšovice zve své členy a své příznivce na výroční členskou schůzi. Tato se koná v sobotu 24.02.2018 v přísálí místní sokolovny. Začátek je ve 14:30 hodin. Po schůzi následuje volná zábava – hudba a tanec. Občerstvení zajištěno.
  4. MUDr. Mattauchová oznamuje, že v měsíci únoru 2018 ruší ordinaci ve středu.
  5. Byla nalezena malá peněženka na drobné peníze, možnost k vyzvednutí je na obecním úřadě v Příšovicích.
  6. Množí se nám stížnosti na majitelé psů, kteří své miláčky venčí na cestě od vlakové zastávky ke hřbitovu.  Žádáme Vás o uklízení psích exkrementů.  Sáčky jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.