oficiální stránky obce

1/ V období zvýšené nemocnosti dětské středisko rozšiřuje ordinační hodiny a to až do odvolání. Ordinovat pro nemocné bude doktorka Košková a to ve středu v době od 16 – 18,00 hodin. Provoz během vánočních svátků –

21.12.2017 – ordinace otevřena pouze do 13,30 hodin

28.12.2017 – ordinace od 7,30 hodin do 11,00 hodin – ordinovat bude MUDr. Košková.

2/  Starosta obce Příšovice svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, které se bude konat ve středu 13. prosince 2017 v 17,00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích.

P r o g r a m  :

 • Zahájení
 • Schválení programu a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Zpráva o jednání Rady
 • Aktuální informace o záměru „Výrobně skladovacího areálu“ investora AWENOR a.s. – prezentace nových skutečností v souvislosti ze zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Projednání a schválení Místního programu obnovy venkova 2018 – 2022
 • Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2018
 • Návrh rozpočtu obce na rok 2018
 • Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu obce na rok 2017
 • Zahájení inventarizace za rok 2017
 • Projednání změny odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11.09.2017
 • Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru
 • Nabytí pozemků získaných elektronickou dražbou konanou dne 26.10.2017 týkající se dražby spoluvlastnického podílu o velikosti ½ k pozemkům, které jsou mimo zastavěnou a zastavitelnou část obce Příšovice vesměs přilehlé k rybníku Malý Písečák (p.p.č. 620/2, 620/11, 625/13, 648/5, 652/5, 654/4, 654/5, 668/8, 708/10, 708/16, 708/21 a 908/7, vše v k.ú. Příšovice)
 • Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy části p.p.č. 84/1 a části p.p.č.  84/7, obě  v k.ú. Přepeře u Turnova související se stavbou cyklostezky Příšovice – Přepeře
 • Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu „LB – Příšovice Obec Příšovice – VN 35, TS, kNN“ č. stavby IZ-12-4000160/VB2 s ČEZ Distribuce (Eliprom s.r.o.) týkající se stavby cyklostezky Příšovice – Přepeře
 • Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě NTL přípojky pro RD čp. 94
 • Výsledek jednání ohledně bezúplatného převodu pozemků p.č. 258/2 a p.č. 261/4, oba v k.ú. Příšovice
 • Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
 • Nabídka Libereckého kraje týkající se společného postupu při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodavatele telekomunikačních služeb
 • Zpráva o likvidaci odpadů v obci Příšovice
 • Informace starosty
 • Diskuse
 • Závěr

Program může být doplněn případně rozšířen. Sledujte proto hlášení místního rozhlasu a úřední desky.                                                                                                                  

3/ Základní škola Příšovice  zve vážené rodiče a přátele školy na VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v kapli sv. Václava které se bude konat  v úterý 19. prosince 2017 od 16,00 hodin.  Těšíme se na Vás.

4/ Obec Pěnčín Vás srdečně zve na akci „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2017“ s Cimbálovou muzikou Dušana Kotlára ve středu 13. 12. 2017 v 18,00 hodin v Kulturním domě v Pěnčíně. Jedná se o tradiční akci Deníku, jejíž kouzlo spočívá v tom, že tisíce lidí po celé české republice, ale i v zahraničí, budou se stejný okamžik a v určeném pořadí hromadně zpívat koledy.

5/ Nabídky práce

Pivovar Svijany a.s. aktuálně hledá uchazeče na pozice – pivovarský dělník, řidič vysokozdvižného vozíku a elektrikáře. U pivovarského dělníka se jedná o pozice ve výrobě např. seřizovač stáčecích linek, obsluha přetlačných tanků.

Firma nabízí stabilní zaměstnání –   hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Požadují střední odborné vzdělání /vyučení/, manuální zručnost, u pozice elektrikář znalost vyhlášky 50, u pozice řidič VZV platný průkaz W1 /popřípadě zajistí získání, případně obnovení/. Mzda 20-35  tisíc Kč , dále  zaměstnanecké benefity. Pro přespolní možnost ubytování v areálu Zámku Svijany.   Informace podá Lucie Dědečková, telefon  481 770 700, nebo email  –   lucie.dedeckova@pivovarsvijany.cz.

6/ Zprávy od doktora Trněného

MUDr. Trněný oznamuje, že tento čtvrtek 14. prosince 2017 bude ordinovat od 8 – 12,00 hodin     

Ordinační hodiny mezi svátky  –       středa 27.12.2017     8 – 11,00 hodin

                                                               čtvrtek 28.12.2017  13 – 16,00 hodin

                                                               pátek 29.12.2017        8 – 11,00 hodin .

7/ Poslední dnešní zpráva – pivovarská prodejna Svijany oznamuje, že od čtvrtka 14. 12. 2017 do neděle 17. prosince 2017 má v akci lahvové pivo 11 Máz za cenu 7,90 Kč. Děkují Vám za přízeň a přejí krásné prožití vánočních svátků a v roce 2018 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.