oficiální stránky obce
 1. V období zvýšené nemocnosti dětské středisko rozšiřuje ordinační hodiny a to až do odvolání. Ordinovat pro nemocné bude doktorka Košková a to ve středu v době od 16:00 do 17:45 hodin.
 2. Starosta obce Příšovice svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, které se bude konat ve středu 13.12.2017 v 17:00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích.                                                                                                                          P r o g r a m  :
  • Zahájení
  • Schválení programu a ověřovatelů zápisu
  • Kontrola plnění usnesení
  • Zpráva o jednání Rady
  • Aktuální informace o záměru „Výrobně skladovacího areálu“ investora AWENOR a.s. – prezentace nových skutečností v souvislosti ze zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Projednání a schválení Místního programu obnovy venkova 2018 – 2022
  • Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2018
  • Návrh rozpočtu obce na rok 2018
  • Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu obce na rok 2017
  • Zahájení inventarizace za rok 2017
  • Projednání změny odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11.09.2017
  • Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru
  • Nabytí pozemků získaných elektronickou dražbou konanou dne 26.10.2017 týkající se dražby spoluvlastnického podílu o velikosti ½ k pozemkům, které jsou mimo zastavěnou a zastavitelnou část obce Příšovice vesměs přilehlé k rybníku Malý Písečák (p.p.č. 620/2, 620/11, 625/13, 648/5, 652/5, 654/4, 654/5, 668/8, 708/10, 708/16, 708/21 a 908/7, vše v k.ú. Příšovice)
  • Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy části p.p.č. 84/1 a části p.p.č.  84/7, obě  v k.ú. Přepeře u Turnova související se stavbou cyklostezky Příšovice – Přepeře
  • Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu „LB – Příšovice Obec Příšovice – VN 35, TS, kNN“ č. stavby IZ-12-4000160/VB2 s ČEZ Distribuce (Eliprom s.r.o.) týkající se stavby cyklostezky Příšovice – Přepeře
  • Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě NTL přípojky pro RD čp. 94
  • Výsledek jednání ohledně bezúplatného převodu pozemků p.č. 258/2 a p.č. 261/4, oba v k.ú. Příšovice
  • Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
  • Nabídka Libereckého kraje týkající se společného postupu při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodavatele telekomunikačních služeb
  • Zpráva o likvidaci odpadů v obci Příšovice
  • Informace starosty
  • Diskuse
  • Závěr
 3. Základní škola Příšovice  zve vážené rodiče a přátele školy na VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v kapli sv. Václava, které se bude konat  v úterý 19.12.2017 od 16:00 hodin.  Těšíme se na Vás.
 4. Obec Pěnčín Vás srdečně zve na akci „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2017“ s Cimbálovou muzikou Dušana Kotlára ve středu 13. 12. 2017 v 18:00 hodin v Kulturním domě v Pěnčíně. Jedná se o tradiční akci Deníku, jejíž kouzlo spočívá v tom, že tisíce lidí po celé České republice, ale i v zahraničí, budou ve stejný okamžik a v určeném pořadí hromadně zpívat koledy.
 5. Pivovar Svijany a.s. aktuálně hledá uchazeče na pozice – pivovarský dělník, řidič vysokozdvižného vozíku a elektrikáře. U pivovarského dělníka se jedná o pozice ve výrobě např. seřizovač stáčecích linek, obsluha přetlačných tanků. Firma nabízí stabilní zaměstnání v prosperující firmě, hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Požadují střední odborné vzdělání /vyučení/, manuální zručnost, u pozice elektrikář znalost vyhlášky 50, u pozice řidič VZV platný průkaz W1 /popřípadě zajistí získání, případně obnovení/. Mzda 20-35  tisíc Kč , plus zaměstnanecké benefity. Pro přespolní možnost ubytování v areálu Zámku Svijany. Bližší  informace podá Lucie Dědečková, telefon  481 770 700, nebo email  –   lucie.dedeckova@pivovarsvijany.cz.
 6. MUDr. Trněný oznamuje, že tento čtvrtek 14.12.2017 bude ordinovat od 8:00 do 12:00 hodin. Ordinační hodiny mezi svátky:   středa 27.12.2017    08:00 – 11:00 hodin, čtvrtek 28.12.2017    13:00 – 16:00 hodin, pátek 29.12.2017       08:00 – 11:00 hodin.