oficiální stránky obce

Dne 21.06.2017 firma AWENOR a.s. na pozvání starosty prezentovala zastupitelům svůj záměr realizovat v areálu bývalé panelárny projekt “Výrobně skladovací areál Příšovice”. Po zodpovězení dotazů bylo dohodnuto zaslání podrobných podkladů na obec. Dne 27.06.2017 nám byly doručeny požadované dokumenty – Žádost o předběžné stanovisko obce k předkládanému záměru dle § 15 zákona č. 100/2001 Sb., o EIA včetně Architektonické prezentace. Po projednání v radě a zastupitelstvu obce budou občané moci vyjádřit své názory a připomínky k tomuto záměru na společném jednání, které bude svoláno v první polovině měsíce srpna.