oficiální stránky obce

Oprava sokola a výroba dvou nových, které budou umístěny na pilířích sokolovny.

Realizace: listopad 2016