oficiální stránky obce

Oprava hasičské zbrojnice – výměna 3 kusů původních vrat za lamelové s dálkovým ovládáním, oprava podlah všech garáží  systémem Flimex. Oprava plně hrazena z dotačních prostředků  Libereckého kraje a GŘ HZS Praha. Celková dotace na akci byla 295 tis. Kč.

Realizace: září 2016